Xe nâng dầu

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng 3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  4,3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Xe nâng xăng gas

Tải trọng nâng 3 tấn
Chiều cao nâng  4m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 3 tấn
Chiều cao nâng 4m
Tình trạng Đã qua sử dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Xe nâng điện forklift

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng 4,3m
Tình trạng Đã qua sử dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng 3m
Tình trạng Đã qua sử dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 2,5 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 1,8 tấn
Chiều cao nâng  4,5m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Xe nâng điện reachtruck

Tải trọng nâng  2 tấn
Chiều cao nang 3m
Tình trạng Đã qua sử dụng
liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 1,5 tấn
Chiều cao nâng 3m
Tình trạng Đã qua sử dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 1,3 tấn
Chiều cao nâng  3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Tải trọng nâng 1,5 tấn
Chiều cao nâng  4,3m
Tình trạng Đã qua sửu dụng
Liên hệ 0938643645

Xe nâng điện reach stacker

Xe nâng tay

Tải trọng nâng : 2 tấn
Xuất xứ : nhập khẩu
Loại hình : bán
Liên hệ : 0938643645

Phụ tùng xe nâng

Model xe Tcm, Mitsubishi....
Thông số Xe 1 tấn - 4 tấn
Xuất xứ Taiwan
Gía 0938643645

Model xe Tcm, Mitsubishi
Thông số Xe 1,5 tấn - 4 tấn
Xuất xứ Taiwan
Gía 0938643645

Model xe Tcm, Mitsubishi
Thông số 3/4
Xuất xứ Taiwan
Gía 0938643645

Model xe Tcm, Mitsubishi
Thông số  12 V
Xuất xứ Taiwan
Gía 0938643645

Tin tức mới đăng